נשמח להשתמע…

מלון כרמל, טיילת נתניה
ת.ד. 7270 נתניה

טל. 09-8616-770 / פקס. 09-8615-770
מזכירות: 052-770-5770
דואר אלקטרוני:
ykg@www.ykg.co.il

או

שם

E-M@il

מס' טלפון

הודעה